Nytt støpejernsgjerde på plass langs Assistentkirkegården

Nå er det nye støpejernsgjerdet mot Kalfarveien på plass langs Assistentkirkegården. Statens Vegvesen har finansiert den nye, fine natursteinsmuren med fortau , mens Gravplassmyndigheten i Bergen/BKF har bekostet 240 meter med nytt støpejernsgjerde. Det nye gjerdet er støpt i Skottland som kopi av det gamle, som ikke kunne reddes. Gravplassmyndigheten i Bergen er veldig fornøyd med resultatet, og vi håper det vakre gjerdet og Assistentkirkegården forøvrig vil være til glede for byens innbyggere!