Trefelling på Midttun kirkegård

I månedsskiftet juli/august vil grantre-rekken i bakkant av Midttun kirkegård bli felt. Arbeidet vil foregå i uke 31/32 og kan innebære noe støy.