Vegstenging på Møllendal

På grunn av asfaltering på plassen utenfor Møllendal kapell, blir området fysisk
stengt for all innkjøring/gjennomkjøring med bil fra lørdag 2.juni til fredag 8.juni.

Vi beklager eventuelle ulemper, men ber om forståelse for at dette er nødvendig arbeid.

Oppgraderingen av området planlegges helt ferdigstilt i slutten av juni.