Velkommen til Åpent Hus på Møllendal

Gravplassmyndigheten i Bergen ønsker velkommen til vårt årlige «Åpent Hus» på Møllendal krematorium, kapeller og gravplass, lørdag 21.april kl 12-14.

Vi byr på omvisninger i krematoriet, miniforedrag om navnete minnelunder, alternative gravleggingsformer samt om rehabiliteringen som pågår utenfor kapellene. Det tilbys guidete omvisninger på gravplassen og vi har tilgjengelig gravarkivet for oppslag og spørsmål vedrørende graver, gravlegging, feste av grav m.m. Tilbydere av gravstell vil ha stand på parkeringsplassen med bl.a. salg av planter.

Enkel bevertning – velkommen!