Fana kirkegård - arbeid på gravfelt

I uke 12 starter arbeid med rehabilitering og utbedring av eksisterende dreneringsarbeid i området omkring gravfeltene K10, M10 og L10. Det graves i grensene mellom gravfeltene, og graver berøres ikke. Vi ber om forståelse for arbeidet og beklager de ulemper det måtte medføre for besøkende til gravplassen. Oppslag vil bli satt ut i det aktuelle området