Solheim gravplass: Rehabilitering av gangvei

Mandag 19.februar startet anleggsarbeidet med utbedring av gangveien over gravfeltet SO.H10. Gangveien skal graves opp og tilføres drenerende masser, noe som vil heve veien tilbake til opprinnelig nivå. Veien deles i 3 nivåer og det vil bli lagt kanstein der hvor det er hensiktsmessig. Det blir lagt grusarmering i topplaget. Anleggsområdet sikres med byggegjerder og eventuelt sperrebånd, og vi oppfordrer publikum om å respektere sikring og skilting. Ingen graver berøres direkte, bortsett fra noe vegetasjon som vil bli beskåret. Festere med tilgrensende graver vil bli informert direkte. Arbeidet var i utgangspunktet forventet ferdigstilt innen midten av april måned, men på grunn av kulden den siste tiden er arbeidene noen uker forsinket.

Foto: Akasia

Foto: Akasia

Foto: Akasia