Navnet minnelund på Storetveit kirkegård

Fredag 9.mars 2018 ble navnet minnelund på Storetveit kirkegård offisielt åpnet av kulturbyråd Julie Andersland.

Foto: Akasia

Det vil bli lagt fast dekke (asfalt) på gangarealet tirsdag 24.april. Så snart jordforholdene er egnet, vil selve gravfeltet i minnelunden bli tilsådd med gress og hvite klosterklokker forhåpentligvis blomstre. Den nye navnete minnelunden har plass til 144 urner. Minnesmerket består av tre elementer formet som tulipanblader. De er utført i børstet syrefast stål, og er inntil 360 cm høye. Landskapsarkitekt Gjermund Åbergsjord (Akasia) beskriver: «Tulipanbladene står i en formasjon som tilsier at de var fire, men ett er borte og etterlater seg et symbolsk tomrom. Byrden de var fire om å bære, må nå bæres av tre. Tulipanbladene er bundet sammen med fem parallelle bånd. Båndene, som er utført i syrefast stål, slynger seg mellom bladene. Ett av båndene skiller lag med de andre, stiger og blir brutt. Dette er et symbol på de av oss som ikke får et fullt livsløp og som må forlate oss andre for tidlig.»

Foto: Akasia

Gravplassrådgiver Åse Skrøvset uttaler i forbindelse med godkjenning av minnesmerket: «Planmateriale synes å legge til rette for en vakker og funksjonell navnet minnelund.»  

Skisse: Akasia