Navnet minnelund på Fyllingsdalen gravplass

Fredag 9.mars 2018 ble navnet minnelund på Fyllingsdalen gravplass offisielt åpnet av kulturbyråd Julie Andersland.

Foto: Akasia

Foto: Akasia

Minnesmerket er utformet av landskapsarkitekt Erik Bjerkelund, og er blitt et flott element på gravplassen. Minnelunden har plass til 120 urner, som får hver sitt «strå». Navneplaten består av en messinghylse som tres på strået, hvor det inngraveres navn og datoer og eventuelt et kort minneord. Det vil være plass til å få to navn på samme navneplate.

Foto: Akasia

Tanken fra landskapsarkitekt Erik Bjerkelund (Akasia): «Symbolikken med den fruktbare jorden, stråene som vokser seg ranke og minnesmerket i de evigvarende materialene, gir et bilde på livets forgjengelighet samtidig som det gir et verdig og varig minne om noen som er oss kjær.» Gravplassrådgiver Åse Skrøvset kommenterer i forbindelse med godkjenning av minnesmerket: «Utformingen av minnesmerket er nyskapende og har en fin symbolikk. Minnesmerket har høy kvalitet i materialbruk og løsninger»

Foto: Akasia

Foto: Akasia