Fornyelse ved Møllendal kapeller

Uteområdet ved Møllendal kapeller vil bli fornyet i løpet av 1.halvår 2018. Arbeidene starter i uke 2 og planlegges ferdigstilt på forsommeren. I løpet av anleggsperioden vil området periodevis måtte stenges for ferdsel, men dette vil bli tydelig skiltet i tidsrommene det gjelder. Aktiviteten vil i utgangspunktet ikke ha innvirkning på gravferdsseremonier i kapellene, og ved behov vil det være dialog mellom entreprenør og Gravplassmyndigheten for å unngå støy og annet sjenerende arbeid i forbindelse med seremonier. Området skal forskjønnes med nye benker og nytt asfaltdekke. Det blir re-etablert en liten fontene og et vannspeil, med tilbakeføring av Inggard Rosselands skulptur «Gutt på fisk» i kobber/granitt fra 1958.

Skisse/foto: Akasia

Foto: Akasia