Forberedelser til anleggsstart i Åsane

Noen har kanskje lagt merke til at det er noe aktivitet på arealet på andre siden av Dalavegen, som skal bli den nye Antveit gravplass i Åsane. Anleggsstart er planlagt over påske, og som en forberedelse til anleggsstart gjør vi følgende i perioden februar og mars:

  • Trærne felles. Det øker oversikten og sikkerheten, spesielt langs Dalavegen.
  • Grøfter for å ta hånd om vann inn på området åpnes opp.
  • Vegskulderen langs Dalavegen forsterkes og utvides litt, med tanke på anleggstrafikken og sikkerhet i anleggsfasen.
  • Plass for rigg og drift etableres inne på området.
  • Sikkerhetsgjerde vil bli satt opp rundt anleggsområdet.
  • Anleggsadkomst og anleggsveg etableres inne på området.
Passasjen for turgåere langs elven holdes åpen. Arbeidet er nå avsluttet og vil starte opp igjen over påske.