Varsel om sprengningsarbeid på Loddefjord gravplass

I forbindelse med opparbeidelse av nye kistefelt ved øvre inngang (fra Loddefjord kirke), vil det bli utført sprengningsarbeid i uke 42og 43 (16.oktober - 27.oktober). Sprengning vil bli varslet og det blir satt ut sprengningvakter iht. lovens krav. Vi beklager de midlertidige ulempene dette medfører for brukere av gravplassen. Arbeidet stanses ved begravelser og urnenedsettelser.