Møllendal gravplass - gravfelt A20

Dette feltet med små urnegraver er nå fullstendig rehabilitert, og fremstår åpent og luftig. De sopp-angrepne buksbom-hekkene er erstattet med Taxus mellom gravrekkene og helleganger er erstattet med gressganger. Det tilvises ikke nye urnegraver her, men festere av eksisterende graver får selvsagt benytte dem.