Fyllingsdalen gravplass

De nye urnefeltene i Fyllingsdalen er nå overlevert. Utvidelsen glir fint inn i terrenget, og er blitt et vakkert tilskudd til Fyllingsdalen gravplass. Her har vi fått 320 nye, ordinære urnegraver, noe som gir oss tilstrekkelig med urnegraver i 5 år fremover.   Deler av området er satt av til planlagt navnet minnelund med 153 graver  samt et anonymt urnefelt med 35 graver. Den navnete minnelunden er planlagt ferdig innen utgangen av året.