Sykkel-VM og gravplassene

Sykkel VM går av stabelen fra 16. til 24. september og hele byen påvirkes i ulik grad. Mange av byens gravplasser ligger tett på, eller langs, løypene. Solheim er den gravplassen som blir sterkest berørt, i tillegg til Årstad gamle og nye gravplasser, Storetveit kirkegård, Slettebakken kirkegård og «bykirkegårdene». Disse blir stengt for urnenedsettelser i uke 38. I tillegg oppfordrer vi alle som ønsker tid for urnenedsettelse til å unngå akkurat denne uken, uansett på hvilken gravplass. Gravferder og seremonier på gravplassene gjennomføres i utgangspunktet som normalt. Trafikk- og parkeringssituasjonen kan imidlertid være vanskelig og vi oppfordrer publikum til å beregne god tid, organisere transport og i størst mulig grad benytte offentlig transport. Fra fredag 22.september til søndag 24.september vil det være "langesone" i Løbergsveien v/Solheim gravplass. I den forbindelse er det gitt tillatelse til at lagbiler kan parkere langs veien fra Solheim kapell til Løbergsveien.  Solheim kapell er stengt for seremonier hele uke 38, og gravplassen er stengt for begravelser fredag 22.september.