Anleggsarbeid på Møllendal felt K10

Grunnet problemer med vann-ansamlinger i området, særskilt rekkene 12-16, gravene 1-9 , vil vi gjøre et forsøk på å utbedre forholdene. Tiltaket vil innebære at gravminnene fjernes midlertidig, mens gressmatte og topplag vil bli fjernet og erstatttet med mer egnete, drenerende masser. Hellegangene vil også bli tatt opp og lagt på nytt, før området såes til med plenfrø. Gravminnene vil bli satt forskriftsmessig tilbake på plass når arbeidet er avsluttet. Arbeidet forventes utført i ukene 40/41. Festere av graver som berøres av tiltaket er informert direkte. Øvrige festere i området informeres generelt via dette innlegget og ved oppslag ute på feltet.