Møllendal A20 ferdig rehabilitert

Anleggsarbeidet som har pågått et års tid på dette feltet, er nå avsluttet. I løpet av juni ble det re-plantet hekker mellom gravrekkene og det ble sådd i gressgangene. Vi minner om at gangarealet mellom gravrekkene nå vil være gresskledte. Selv om feltet er åpnet for ferdsel etter anleggsperioden, oppfordrer vi til å begrense tråkk på de nysådde gang-arealene inntil ny plen får etablert seg. I løpet av sommeren regner vi med at det skal bli fine gressmatter. Bed-arealet foran gravene er nå dekket med grus for å begrense ugressvekst og lette vedlikehold. Graveierne vil finne jorden ved å skyve tilside grusen, og det skal kunne plantes direkte i jorden under grusen hvis man ønsker å ha et beplantet bed.                    Møllendal A20 er blitt et atskillig lysere og lettere gravfelt, og vi håper at publikum og grav-eiere er fornøyde med resultatet. Muren og gjerdet langs Tingvegen vil bli rehabilitert, trolig i 2018. På grunn av omfanget må dette gjøres i et eget prosjekt.