Nygård kirkegård - rehabiliteringens fase A er nå i sluttfasen

  Anleggsarbeidene i prosjektets fase A er nå ferdigstilt, og det gjenstår noe montering, utsetting av benker og asfaltering av prosesjonsveien. Gravfeltene sås til med gress denne uken og det blir utført beplantning i henhold til planer. Vi oppfordrer publikum til å begrense ferdsel på nysådde arealer, i håp om å få en fin gressmatte i løpet av sommeren.                   Prosjektets fase B, med masseutskifting av urnefeltene nedenfor Nygård kirke, planlegges igangsatt høsten 2017. Denne fasen vil gi 207 ordinære urnegraver samt 160 urneplasser i en planlagt navnet minnelund. Gravplassmyndigheten i Bergen planlegger en fullstendig rehabilitering av Nygård kirkegård i årene fremover, og av både økonomiske og driftsmessige hensyn deles arbeidet opp i faser. Se fase-oversikt her. Prosjektering og saksbehandling har vært arbeidet med siden årsskiftet 2012/2013, og det har vært utført rydding og sletting av graver. Dette arbeidet vil fortsette parallelt med rehabiliteringen, og berørte festere/ansvarlige for graver blir kontaktet direkte i forbindelse med de ulike fasene. Akasia er utførende entreprenør for prosjektet. Det vil ta mange år å fullføre rehabilitering av hele gravplassen, og det forutsetter at investeringsrammen fra Bergen kommune gir rom for ferdigstillelse. Vi ber om forståelse fra publikum for at det kan bli anleggsarbeid på Nygård kirkegård i lang tid fremover, og vi beklager de ulemper det måtte medføre.