Nytt telefonnummer og ny besøksadresse

Vår nye besøksadresse er Vestre Strømkaien 7, 3.etg. - følg skiltene til Bergen kirkelige fellesråd Nytt telefonnummer er 55 59 32 00, og du velger 1 for å komme i kontakt med Gravplassmyndigheten i Bergen. Vår e-postadresse er fortsatt den samme: bergen@gravplass.no