Nytt telefonnummer og ny besøksadresse

Vår nye besøksadresse er Vestre Strømkaien 7, 3.etg. – følg skiltene til Bergen kirkelige fellesråd

Nytt telefonnummer er 55 59 32 00, og du velger 1 for å komme i kontakt med Gravplassmyndigheten i Bergen.

Vår e-postadresse er fortsatt den samme: [email protected]