Gravplassmyndigheten har fått nytt telefonnummer – 55 59 32 00

Dette er Bergen kirkelige fellesråde hovednummer, og du velger 1 for å komme i kontakt med Gravplassmyndigheten i Bergen.

Vår e-postadresse er fortsatt den samme: bergen@gravplass.no