Vei på Møllendal er stengt for all ferdsel

Veien mellom kapellene og velferdshuset på Møllendal er nå stengt igjen for all ferdsel, også gående. Alternativ gangvei er skiltet. Arbeidet med selv natursteinsmuren er ferdigstilt, og det jobbes nå med oppfylling bak og opp mot det ovenforliggende gravfeltet. Vi regner med å åpne veien igjen i løpet av juli måned. Granfelling Møllendal