Vei på Møllendal er stengt for all ferdsel

Veien mellom kapellene og velferdshuset på Møllendal er nå stengt igjen for all ferdsel, også gående. Alternativ gangvei er skiltet.

Arbeidet med gjenoppbygging av natursteinsmuren er i gang, og forventes ferdigstilt like etter påske (medio april). Vi ber om at skilting respekteres.

 

Granfelling Møllendal