Åpent Hus på Møllendal lørdag 1.april

Gravplassmyndigheten i Bergen ønsker byens befolkning velkommen til Åpent hus på Møllendal kapeller og krematorium lørdag 1.april i tidsrommet kl 12:00-14:00. Vi byr på omvisninger i krematoriet, guidet tur på gravplassen, foredrag om Møllendal og stedets historie samt mulighet til å få hjelp til bl.a. å finne graver i gravarkivet. Nytt i år er at tilbydere av gravstell stiller med salg av blomster og stell av graver, på anvist plass på parkeringsplassen. Medarbeidere fra Gravplassmyndigheten i Bergen svarer på spørsmål og veileder om du har spørsmål om graver, gravplasser, festeforhold, kontaktlapper m.m. Vi vil også gjerne lytte hvis du har historier fra Møllendal eller andre av byens gravplasser. Har du tid, lyst og anledning byr vi deg også gjerne på en kopp kaffe.  

Foto: Inghild Hareide Hansen