Navnet minnelund på Fana kirkegård er åpnet

Onsdag 1.februar ble den navnete minnelunden på Fana kirkegård åpnet ved kulturbyråd Julie Andersland og kirkeverge Asbjørn Vilkensen. Den navnete minnelunden har fått en sentral plassering på Fana kirkegård, og minnesmerket vil være et godt synlig element i landskapet. Dette skal være et godt sted å minnes sine kjære. «Navnet minnelund» er et urnefelt med et felles minnesmerke, hvor det settes opp et eget navneskilt for hver av de gravlagte. De pårørende kan også være til stede ved urnenedsettelsen. Hver urnegrav i den navnete minnelunden er på 50 x 50 centimeter, og Vedtekter for gravplassene i Bergen åpner nå for at det kan reserveres en urnegrav ved siden av tildelt grav, mot betaling av festeavgift i 20 år. Ved gravlegging i navnet minnelund betales det kun for navneskiltet og for andel av rydding og beplanting i 20 år (2017: kr 3060 for kommunens innbyggere) Ved minnesmerket kan det settes ned avskårne blomster og lys, og det er ikke anledning til å pynte med andre minnegjenstander. De etterlatte får en grav med navn på å gå til, og Gravplassmyndigheten ta ansvar for stell og vedlikehold. Området vil bli beplantet våren 2017 når forholdene er egnet. Minnelunden har plass til 160 urner og har plass til navneplater på begge sider av minnesmerket. Minnesmerket vil bli stelt og vedlikeholdt av Gravplassmyndigheten. 31.01.2017 (2)  31.01.2017  Åpning 01.02.2017 (8)

Foto: Akasia

Foto: Akasia

Foto: Akasia

Foto: Akasia

Foto: Akasia

Foto: Akasia