Rehabilitering av Møllendal A20

Anleggsarbeidet på Møllendal felt A20

Anleggsarbeidet på nedre del av feltet ble påbegynt i uke 4. Ved optimale vær- og føreforhold håper vi å være ferdige med anleggsarbeidene rundt påsketider Feltet vil imidlertid ikke bli grønt igjen før beplantning og re-etablering av plen blir utført frem mot forsommeren.

Øverste delen av feltet er åpent for ferdsel, men vi minner særskilt om at det i regnfulle perioder kan være litt sølete i påvente av gartnerarbeidet til våren.

I et hjørne av feltet øvre del er gravminnene ikke tilbakeført enda. For å sikre adkomst til anleggsarbeidet del 2, er disse forsvarlig lagret i påvente av ferdigstilling av hele gravfeltet. Dette gjelder følgende graver, og eierne av disse informeres direkte:

Rekke 14 – gravene 1-18
Rekke 15 – gravene 1-18
Rekke 16 – gravene 1-16
Rekke 17 – gravene 1-15
Rekke 18 – gravene 1-12
Rekke 19 – gravene 1-12
Rekke 20 – gravene 1-8
Rekke 21 – gravene 1-8
Rekke 22 – gravene 1-3
Rekke 22 – gravene 1-3

Vi ber publikum respektere byggegjerder og skilting, og vi beklager ulempene i anleggsperioden for eiere av graver på feltet.

Foto: Akasia

Foto: Akasia

Foto: Gravplassmyndigheten i Bergen

Foto: Gravplassmyndigheten i Bergen

Foto: Kristin Rolland

Foto: Kristin Rolland