Rehabilitering av Nygård kirkegård

NG - des 2016

Anleggsarbeidene i prosjektets fase A er nå i avslutningsfasen. Gravminner er satt tilbake på feltene, og det gjøres nå mindre rettinger i tillegg til forberedelse til vårens asfaltering. Gress vil bli sådd til våren, så snart forholdene er egnet, og vi gjør derfor spesielt oppmerksom på at området fort blir bløtt og sølete ved fuktig vær. Så langt det er mulig, bør derfor ferdsel på feltene begrenses inntil ny gressmatte er etablert på forsommeren 2017. Til våren blir også prosesjonsveien asfaltert, vannposter og belysning blir montert samt nye benker satt ut.

anleggsarbeid-14-10-2016-1   anleggsarbeid-14-10-2016-4

anleggsarbeid-14-10-2016-5

Gravplassmyndigheten i Bergen planlegger en fullstendig rehabilitering av Nygård kirkegård i årene fremover, og av både økonomiske og driftsmessige hensyn deles arbeidet opp i faser.
Se fase-oversikt her. Prosjektering og saksbehandling har vært arbeidet med siden årsskiftet 2012/2013, og det har vært utført rydding og sletting av graver. Dette arbeidet vil fortsette parallelt med rehabiliteringen, og berørte festere/ansvarlige for graver blir kontaktet direkte i forbindelse med de ulike fasene.

Akasia er utførende entreprenør for prosjektet.

Det vil ta mange år å fullføre rehabilitering av hele gravplassen, og det forutsetter at investeringsrammen fra Bergen kommune gir rom for ferdigstillelse. Vi ber om forståelse fra publikum for at det kan bli anleggsarbeid på Nygård kirkegård i lang tid fremover, og vi beklager de ulemper det måtte medføre.

Illustrasjon fremtidig felt 02 og 05

Illustrasjon fremtidig felt 02 og 05