Anleggsarbeid på Solheim gravplass

Arbeidene med rydding og omregulering av feltene D10 og D20 er godt i gang. D10 nærmer seg avslutning, og D20 ble påbegynt i uke 49.
Felt E20 skal bare ryddes for graver som ikke har eier, og dette arbeidet vil også bli utført i løpet av vinteren. 
Hele o
mrådet vil imidlertid være preget av anleggsarbeid frem til våren 2017, og etter tilsåing til våren vil det igjen fremstå grønt og fint sommeren 2017. Feltene D30 og D40 vil bli ryddet i februar/mars 2017. Berørte festere informeres direkte etter hvert i prosjektet.

Såfremt det er mulig bør ferdsel på feltene begrenses frem til ny gressmatte er etablert på forsommeren 2017, men det vil være tilgang til graver stort sett gjennom hele anleggsperioden. Mindre deler av feltene vil være inngjerdet i den perioden det pågår aktivt anleggsarbeid. Vi ber for øvrig om at byggegjerder og eventuell skilting blir respektert.

20151120_131818     solheim-d-feltene

so-d10-28-11-2016