Dreneringstiltak på Gravdalspollen

For å bedre drenering av overflatevann i området, er det foretatt utskifting av topplag på gravfelt C00. Dette er tidligere gjennomført med godt resultat på nabofeltet. Feltet er pent planert og avgrenset med kantstein, men det vil ikke bli tilsådd før forholdene er gunstige til våren. Vi gjør oppmerksom på at feltet derfor kan bli noe sølete i regnvær, og vi oppfordrer til så lite ferdsel som mulig inntil plen er etablert på forsommeren 2017. gp-Coo-etter-dreneringsarbeid-14-10-2016