Åpenhet på Møllendal

Lørdag 23. april åpnet Gravplassmyndigheten i Bergen igjen krematoriet på Møllendal for omvisninger. Begge kapellene var også åpne, med historisk foredrag og mulighet for spørsmål om graver og gravlagte m.m.
Arrangementet ble godt mottatt av nysgjerrige og vitebegjærlige besøkende.

[caption id="attachment_786" align="alignnone" width="239"]Krematoriet 23.06.2016 (2) beskåret Krematør Heine Solstrand med interesserte tilhørere i krematoriet.[/caption] [caption id="attachment_787" align="alignnone" width="300"]Åpent Hus 23.04.2016 (2) Mange var interesserte i de gamle gravprotokollene som var fremlagt. Rådgiver Jørgen Slinde svarte gjerne på spørsmål.[/caption] [caption id="attachment_788" align="alignnone" width="300"]Åpent Hus 23.04.2016 (6) Tilsynskonsulent Åshild Rosnes forteller om det historiske Møllendal.[/caption]

 – På mange måter handler det om folkeopplysning å ha en «Åpen dag» på Møllendal. Vi synliggjør jobben vår og viser at vi finnes. Gode tilbakemeldinger fra publikum sier oss at vi bør gjøre dette hvert år, sier  Anne Bjordal Jønsson, leder for Gravplassmyndigheten i Bergen.