Slåtten på gravplassene 2016

Slåtten 2016 vil bli avsluttet med en siste klipperunde i første halvdel av oktober. Det skal ikke ligge avklipp igjen i bed eller på gravminner. Imidlertid ber vi om forståelse for at det grunnet våte værforhold ikke alltid lar seg gjøre å unngå  dette helt. Vi henstiller alle brukere å bare bruke gravens bed til beplantning og gravutstyr. Det er regler om bedets størrelse i  Vedtekter for gravplassene i Bergen. Vedtektene bestemmer også at bedet bare kan innrammes med flat stein som flukter med terrenget. Dette er viktig for at slåtten kan utføres så effektivt som mulig og for å hindre skader på folk og maskiner. Innramming av bedet som ikke er flat og flukter med terrenget vil bli fjernet. En effektiv gravplassdrift vil gi publikum en bedre tjeneste. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at Gravplassmyndigheten har ikke ansvar for skader som påføres planter eller annet utstyr som er plassert utenfor bedet eller bak gravminnet. Slåtten 2015 Mer informasjon om gjeldende regler for utforming av bed og beplantning finner du i Vedtekter for gravplassene i Bergen §8:

§ 8 Beplantning og utstyr på graven

1. Planter, kranser o.l. som brukes ved gravferd eller pynting av grav, skal i sin helhet være komposterbare.

2. Beplantning skal samles på et felt foran gravminnet. Bredden på bedet kan maksimalt tilsvare bredden på gravminnet, med unntak av gravminner mindre enn 60 cm der bredden kan være opptil 60 cm. Lengden på bedet kan være maksimum 60 cm målt fra bakkant av gravminnet.

3. Sirkelgraver har kun gressbakke foran gravminnene og fellesbeplantning i sirkelen mellom gravene.

4. Løse dekorgjenstander, gravutstyr og planter er den ansvarliges/festerens ansvar og må ikke kunne virke støtende overfor andre besøkende. Dekorgjenstander og planter kan ikke være høyere eller bredere enn gravminnet og bedet. Disse må ikke være til hinder eller fare for driften av gravplassene.

5. Det er kun tillatt å ramme inn bed med flat stein som flukter med terrenget omkring.