Er du ansvarlig eller fester for en grav?

Siden 2005 har gravplassmyndigheten kartlagt nesten 30 000 graver hvor det ikke var registrert i gravarkivet hvem som var fester/ansvarlig og dermed eier av gravminnet.
Fortsatt er det ca 11 500 graver i Bergen hvor gravplassmyndigheten mangler informasjon om hvem som eier graven. Vi jobber nå systematisk med rydding av felt, og vi merker årlig 1500-1800 graver med ønske om kontakt. Slik merking og rydding skjer uavhengig av forfallstidspunkt for festeavgift, noe som betyr at det ikke alltid må betales noe ved henvendelse til gravplassmyndigheten om graven.

For tiden står det ute lapper med ønske om kontakt på følgende steder:
Arna kirkegård
Møllendal gravplass
Fana kirkegård
Solheim gravplass
Eidsvåg gravplass
Fyllingsdalen gravplass
Loddefjord gravplass
Salhus kirkegård
Storetveit kirkegård
Øvsttun gravplass
Takvam kirkegård

Merk at på Salhus og Eidsvåg er fristen gått ut, slik at slettinger blir foretatt i løpet av april 2016.

Det er viktig å vite hvem som eier gravene av to hovedhensyn:

  1. Det er eier av graven som har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i den og ellers rå over den, jf gravferdslovens §15
  2. Det er eier av graven som er ansvarlig for at gravminnet ikke er i forfall, til sjenanse eller til   fare for dem som ferdes på gravplassen, jf gravferdsforskriftens §26

Kontaktlappene vil stå på i 12 måneder, og hvis ingen har tatt kontakt om den aktuelle graven vil den deretter bli slettet og gravminnet destruert. Alle graver skal kartlegges, og det skal være registrert en eier på alle gravminnene som står på byens gravplasser.
Det er veldig viktig at ikke kontaktlapper fjernes fra graven uten å ta kontakt med Gravplassmyndigheten.

Kontaktlapp ny