Bøk på Assistentkirkegården

Bilde tatt i 2015 av trepleier Markus Schwarzmannseder. 120-150 år gammelt. Felles januar 2016.