Trefelling på Assistentkirkegården

Neste uke (uke 3) vil det bli foretatt felling av ett av de store, vakre bøketrærne på Assistenten. Treet er 120-150 år gammelt og et sentralt element på gravplassen. Akasias trepleiere har utarbeidet en tilstandsanalyse, som dessverre konkluderer med at treet er inne sin siste livsfase. Treet har noen skader som har gitt tilgang for overflatesopp og råte, og det viser nå vesentlige strukturelle svakheter. Dette betyr at treet kan utgjøre en risiko for ferdsel både gjennom Assistentkirkegården og langs Kalfarveien, og må felles. For å bevare miljøet på gravplassen vil det bli plantet et nytt tre på samme sted.  

Bøk på Assistentkirkegården

Bøk på Assistentkirkegården