Arbeid på Gravdalspollen gravplass

I uke 51 vil det bli foretatt utbedringsarbeid på felt B10. Akasia vil legge ut et drenerende topplag på feltet, i håp om å redusere vannproblemer. Gravminner på feltet vil bli hevet og montert forskriftsmessig i riktig høyde. Berørte festere vil bli orientert per brev. Eventuelle spørsmål kan rettes til Gravplassmyndigheten i Bergen. GP.B10 (L)(83215)