Opprydding etter stormen «Nina»

Alt tilgjengelig mannskap holder nå på med rydding av gravplassene. Har du melding om veltede trær eller andre skader på gravplassene, kan du sende Gravplassmyndigheten i Bergen en melding her eller ringe 55 59 39 00 (innvalg 1).

Ved skader på gravminner vil vi forsøke å orientere festere/ansvarlige direkte.

Vi er godt i gang med ryddingen, og regner med å bli ferdige i løpet av uke 4.

Rydding av tre-velt på Storetve